Silniki wysokoprężne, tzw. Diesel nie wymagają zewnętrznego źródła energii, ponieważ następuje w nich samozapłon paliwa. W przeciwieństwie do tradycyjnych silników spalinowych, wykorzystujących do pracy benzynę, silnik o zapłonie samoczynnym do spalania, najczęściej wykorzystuje olej napędowy. Warto wybrać jak najlepszej jakości paliwo i skorzystać z oferty, jaką znaleźć można pod adresem www.petroenergia.pl.

Pierwszym, najbardziej popularnym rodzajem oleju napędowego jest petrodiesel. Otrzymuje się go poprzez destylację ropy naftowej. Składniki, które występują tutaj przede wszystkim, to różnego rodzaju oleje napędowe (lekki, średni, ciężki, hydrorafinowany, z hydrokrakingu i z krakingu katalitycznego), ale również nafta oraz dodatki, które poprawiają użytkowanie w trakcie zimy i dodatki uszlachetniające. Z tego względu, że jakość oleju napędowego zależna jest od jego zdolności do samozapłonu (określanego poprzez liczbę cetanową), produkcję uzupełnia się o suplementy zwiększające ten potencjał. Należy pamiętać, że oleje o liczbie acetonowej niższej niż 40 powodują obniżenie mocy silnika. Te zaś, o liczbie oscylującej wokół 60 sprawiają, iż wzrasta zużycie paliwa.

Petrodiesel pozyskiwany jest w tym samym procesie destylacji ropy naftowej co benzyna. Jego produkcja odbywa się w czterech etapach. Ropa jest podgrzewana a następnie odprowadzane są wszystkie lotne składniki. Następuje etap rozdzielenia wszystkich wytworzonych par na frakcje i na końcu proces ochłodzenia destylatów.

Biodiesel, olej napędowy, który dla wielu stanowi paliwo przyszłości, wytwarzany jest w o wiele mniej skomplikowany sposób. Produkcja polega na przeprowadzeniu reakcji estrów z alkoholami. Do transestryfikacji wykorzystuje się tłuszcze roślinne, metanol lub etanol. Jako tłuszcz roślinny sprawdza się, przede wszystkim olej rzepakowy, słonecznikowy i sojowy. Warto podkreślić, że twórca silnika wysokoprężnego, Rudolf Diesel, wykorzystał do jego zasilenia olej arachidowy.

Olej napędowy niewątpliwie jest paliwem chętnie wykorzystywanym, przede wszystkim dlatego, że wciąż jest tańszym rozwiązaniem niż benzyna. Jedną z ofert przedstawia na swojej stronie www.petroenergia.pl firma, która prężnie działa w branży paliwowej i wciąż się rozwija.